Vì sao Phoenix Legend lại có hấp lực lớn trên thị trường?

Vì sao Phoenix Legend lại có hấp lực lớn trên thị trường?