Vinhomes Nguyễn Trãi

Vị trí Vinhomes Nguyễn Trãi (ảnh minh họa)