Hệ thống ngân hàng nằm ngay trong khu dự án Goldmark City