Tòa nhà CT Plaza

Cho thuê văn phòng tòa nhà CT Plaza Tân Bình