Mặt bằng căn hộ 104.2m2 - Loại F chung cư Goldmark City