Tòa căn hộ A103 chung cư Goldmark City được thiết kế gồm 40 tầng trong đó, mỗi tầng gồm 18 căn hộ có diện tích đa dạng từ 78.4 – 116.2m2 (có từ 2-3 phòng ngủ).

Diên tích và phân bố căn hộ trên một tầng:

Loại căn hộ

A

A1

A2

A3

B

C

D

E

F

Diện tích

78.4m2 78.8m2 78.4m2 78.8m2 94.2m2 86.7m2 68.2m2 116.2m2 104.2m2

Số lượng căn hộ/ sàn

4

2

2

2

4

1

1

1

1

Sơ đồ mặt bằng căn hộ

Mặt bằng tầng tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng tầng tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 78.4m2 - Loại A tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 78.4m2 – Loại A tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 78.8m2 - Loại A1 tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 78.8m2 – Loại A1 tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 78.4m2 - Loại A2 tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 78.4m2 – Loại A2 tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 78.8m2 - Loại A3 tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 78.8m2 – Loại A3 tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 94.2m2 - Loại B tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 94.2m2 – Loại B tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 86.7m2 - Loại C tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 86.7m2 – Loại C tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 68.2m2 - Loại D tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 68.2m2 – Loại D tòa A103 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 116.2m2 chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 116.2m2 – Loại E chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 104.2m2 - Loại F chung cư Goldmark City

Mặt bằng căn hộ 104.2m2 – Loại F chung cư Goldmark City